آخرین دوره ها

Course Image طب حیوانات همراه


     گارگاه آموزشی طب حیوانات همراه

 گذشته، حال و آینده       

  مدرس دوره :دکتر فتاحیان


                 شرکت کنندگان :  اعضای نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر  سراسر کشور


               جهت شرکت در دوره به قسمت راهنمای سایت مراجعه نمایید 


Course Image بیماریهای کمتر مورد توجه

نام دوره : بیماریهای مهم کمتر مورد توجه در معاینات اولیه دام های کوچک

 مدرس دوره :دکتر عباس زاده

 تاریخ برگزاری:97/03/09

 ساعت برگزاری: 14

 این دوره دارای 5 امتیاز باز اموزی میباشد.

Course Image سونوگرافی دام های کوچک

مدرس دوره:دکتر ابوذز دهقان

زمان دوره :5 اردیبهشت - ساعت :14:00

Course Image بیماری های تنفسی طیور

نام دوره : تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور          

مدرس دوره : آقای دکتر اساسی     

زمان دوره : 9 اسفند  ماه ساعت 14Course Image اکوکاردیوگرافی در دام

نام دوره : اصول و مبانی اکوکاردیوگرافی در دام بزرگ          

مدرس دوره : دکتر ابوذر دهقان     

زمان دوره : 18 بهمن ماه ساعت 14Course Image اصول نمونه برداری

نام دوره : اصول نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه          

مدرس دوره : دکتر اشکان مهجور     

زمان دوره : 11 بهمن ماه ساعت 14Course Image دامپزشکی بالینی

نام دوره : دامپزشکی بالینی مبتنی بر شواهد          

مدرس دوره : دکتر عباس روشن     

زمان دوره : 4 بهمن ماه ساعت 14Course Image فارماکولوژی  در صنعت طیور

نام دوره : فارماکولوژی دامپزشکی در صنعت طیور          

مدرس دوره : خانم دکتر شمالی     

زمان دوره : 20 دی ماه ساعت 14


Course Image آلودگی میکروبی مواد غذایی

نام دوره : آلودگی میکروبی مواد غذایی و ارگانیسم های شاخص برای آن           

مدرس دوره : دکتر بدل توانا     

زمان دوره : 29 آذر ماه ساعت 14

Course Image اولتراسونوگرافی اسب

نام دوره : اولتراسونوگرافی کاربردی در اسب      

دوره آموزشی : آشنايي با دستگاه سونوگرافي و تکنيک اولتراسونوگرافي براي شناخت بيماري‌ ها و تشخيص آبستني زودهنگام و ...  

مدرس : دکتر ابوذر دهقان -    

تاریخ :     9 آبان ماه 96 - 

ساعت شروع دوره : 14

Course Image اصول مدیریت زخم در دام ها

دوره آموزشی : بررسی نحوه درمان صحیح و مراقبت از زخم ها به منظور افزایش سرعت بهبود زخم و جلوگیری از مزمن شدن و عفونت آن و ...  

مدرس : دکتر روشن  

تاریخ : 18 اسفند 95

Course Image زنده گیری در حیات وحش

نام دوره : روش های زنده گیری و مقید سازی پستانداران وحشی در حیات وحش        

دوره آموزشی : بررسی روش های زنده گیری جمعی و فردی و همچنین روش هایی برای مهار كردن و مقید كردن حیوانات به منظور معاینات بالینی و  ...  

مدرس : دکتر فرید هومن - 

تاریخ : 3 خرداد 

Course Image بیماری های متابولیک

نام دوره : روش های بررسی بیماری های متابولیک در گله های شیری       

دوره آموزشی : بررسی روش های سنتی مانند ارزیابی جیوه، تجزیه مواد خوراکی و بررسی وضعیت بدنی گاو و آنالیز شیر و ...  

مدرس: دکتر عباس روشن -  

تاریخ : 18 اسفند 95

نام دوره :AutoCad

استاد: شهراد ایواز

تاریخ برگزاری :1397/05/04

ساعت برگزاری: 8 الی 12

Course Image اصول مقدماتی میکروتیک

نام دوره : اصول مقدماتی میکروتیک        

مدرس : مهندس رضوی      

زمان دوره : 2 اسفند ماه ساعت 17 الی 19

Course Image افزودنی های مجاز در غذا

نام دوره : افزودنی های مجاز در صنعت غذا           

دوره آموزشی : مباحث دوره شامل نگهدارنده ها ، شیرین کننده ها ، رنگ ها ، تشدید کننده های طعم ، آنتی اکسیدان ها ، ورآورنده ها و ...  

مدرس : دکتر فروزان تبار - 

زمان برگذاری : 20 مهر  ساعت 8 الی 14

Course Image استانداردهای آموزشی

تاریخ: 1 آذرماه 96

 --- 

ساعت شروع دوره : 14:00

Course Image GMP دوره آموزشی اصول

دوره آموزشی : آشنایی با اصول ساخت بر طبق استاندارد جهانی و رعايت ضوابط فني و بهداشتي در كارخانه هاي توليدي و ...  

مدرس : دکتر موسوی  - 

دارای 5امتیاز بازآموزی دام پزشکی  - 

زمان دوره : 26 مهر ساعت 14

Course Image دوره مجازی کالبیراسیون
دوره آموزشی : ایجاد دانش در فراگیران جهت آشنایی با مفاهیم و اصول کالیبراسیون بر اساس استانداردهای بین المللی و مراجع ذی الصلاح و ...  


Course Image ایمنی و بهداشت محیط کار

دوره آموزشی : بررسی اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوطه، امکان بوجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرات صنعت بکار خود ادامه دهند و ...  

تاریخ : 21 مرداد 96    ساعت 8 الی 20

مدرس: مهندس هوشنگ بهمنی

تاریخ برگزاری:8 اردیبهشت ماه-ساعت :16-20